Tom Albertsen gir i foredraget «Kunsten å coache seg selv» en åpen, ekte og ærlig fremføring på hvordan de beste tenker og hvordan man kan bli best mentalt.

Han har erfaring med de beste på flere arenaer, både som bistandsarbeider på fremmed jord og i norsk toppfotball. Han mener at én av nøklene i forståelsen av sine medmennesker og sine omgivelser først og frem ligger i forståelsen av seg selv.

Gjennom inspirerende historier forankret i egne indre og ytre reiser, blir dere dratt med inn i BliBest mentalts univers.

«Kunsten å coache seg selv» er inspirasjonsforedrag som retter fokuset på;

– Deg og din selvledelse
– Optimalisere seg selv
– Mental tøffhet